Distingeix-te gràcies al Segell de Qualitat QCaf!

  • cafbl

Data: 09/01/2024

SEGELL DE QUALITAT QCAF

El Segell de Qualitat està pensat per a tots els Administradors de Finques que vulguin acreditar la professionalitat dels seus despatxos, a més de la seva experiència, formació, capacitació, possibilitats tecnològiques i potencial tècnic. De manera que amb aquest segell distintiu s’identifiquen públicament les bones pràctiques dins de la professió, remarcant que treballem sota un estàndard de qualitat, donant confiança als nostres clients.


Per aconseguir aquesta acreditació, és necessari realitzar un procés d’avaluació dels serveis que ofereixes, per tal de garantir el compliment d’uns requisits mínims obligatoris, de manera imparcial i objectiva. Aquesta tasca avaluadora la du a terme una entitat independent: la certificadora acreditada i reconeguda ICDQ.

 

CAMP D’APLICACIÓ

És un esquema voluntari al qual poden accedir només els membres del CAFBL que així ho considerin, tenint en compte que pel seu compliment han d'haver superat els requisits específics i un 61% dels requisits generals.

 

IDENTIFICACIÓ, EVALUACIÓ I DETERMINACIÓ

Per poder identificar a qualsevol Administrador/a de Finques interessat a realitzar aquesta auditoria, prèviament s’ha d'entrar en la plataforma del CAFBL en l'apartat creat per a aquest ús.

ACCEDIR A LA PLATAFORMA

Trobaràs una sol·licitud per realitzar una preavaluació dels requisits específics, que són d'obligat compliment i que sense ells no podràs optar a la certificació final.

Completats tots els ítems de la preavaluació, podràs continuar endavant amb l'auditoria acceptant les condicions d'ús i de la contractació del Segell de Qualitat.

La següent etapa del procés consisteix en una autoavaluació de tots els requisits per determinar el grau de compliment total.

Paral·lelament, l'empresa auditora es posarà en contacte amb l’Administrador/a de Finques per establir el dia i hora per realitzar l'auditoria, moment en què es revisarà el compliment dels requisits amb els documents o evidències que els acreditin. És important que es tingui preparada aquesta documentació en el moment de l'auditoria.

 

DURADA DE LES AUDITORIES

El següent quadre representa la durada de les auditories, segons la seva tipologia.

  • Auditoria Inicial: entre 2 i 4 hores
  • Auditoria de Seguiment: entre 2 i 3 hores

 

 
En aquest vídeo expliquem més al detall en què consisteix el Segell de Qualitat QCaf.

/

 

 

PROPER ESMORZAR: DIJOUS, 18 D'ABRIL 2024, 9.30 h

INSCRIPCIONS: segelldequalitat@cafbl.cat