Càpsules formatives


Data: 08/04/2020

En aquest espai us compartim una sèrie de càpsules formatives realitzades pels assessors jurídics i altres experts del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida. També ha col·laborat el Col·legi d'Administradors de Finques de Girona. 

Cada càpsula tracta algun tema relacionat amb les Mesures sobre els arrendaments en el Real Decret Llei 11/2020. L’objectiu és poder-vos aclarir alguns dels dubtes principals que rebem.

 

CÀPSULES

1. Consideració de Gran Tenidor, per Lluís Bou

2. Pròrroga extraordinària 6 mesos, per Enrique Vendrell

3. Què s'entén per persona física i diferència entre dia hàbil i dia laborable, per Josep Maria Aguilá

4. Càpsula Civil ICAB: RDL 11/2020, principals mesures d'arrendaments urbans, per Enrique Vendrell

5. Procediment en la negociació dels arrendaments a causa del Covid19, per Alberto Izquierdo

6. Suspensió desnonaments i concepte d'unitat familiar, per Mar Escutia

7. RLD 11/2020 i Ordre TMA 336/2020, per Carles Sala

8. Implicacions en l'IVA de les negociacions de renda en els contractes d'arrendament, per Gilbert Casanovas

9. Excepcions a la situació de vulnerabilitat de l'arrendatari, per Mar Escutia

10. Suspensió d'obres en edificis, per Lluís Bou

11. Adopció d’acords de Junta sense reunió, per Ferran Martín

12. Celebració de Juntes per videoconferència, per Ferran Martín

13. Noves mesures pels arrendaments d'ús diferent a habitatge del RDL 15/2020, per Carles Sala

14. Mudances en temps de Covid-19, per Josep Maria Aguilá

15. L'assegurança d'impagament en lloguer en temps de crisi, per Ramón González