CONFERÈNCIA: Normativa vigent en Protecció de Dades Personals


Data: 01/10/2019

El proper 1 d’octubre CONVERSIA presentarà al CAFBL solucions i recomanacions pràctiques per a l’adequat compliment de la normativa de protecció de dades, donada la rellevància de les darreres novetats que s’han produït en aquest àmbit, després de l’aplicació definitiva de l’RGPD i la LOPDGDD.

L’objectiu d’aquesta sessió informativa és recordar als nostres col·legiats la importància i obligatorietat de revisar i actualitzar les seves actuacions en aquesta matèria, així com les de les comunitats que administren. Per a això, comptarem amb l’assessorament expert de CONVERSIA, que aportarà als assistents solucions i recomanacions pràctiques per a l’adequat compliment d’aquestes normatives.

Programa:

  • Reglament General de Protecció de Dades. Un  canvi en la filosofia de les empreses i organitzacions.
  • Anàlisi de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
  • Obligacions dels Administradors de Finques derivades de l’activitat específica en l’àmbit de les comunitats de propietaris.
  • Un servei externalitzat, la visió de CONVERSIA.
  • Visió pràctica del compliment de la normativa de protecció de dades d’un AF i una CP.
  • Infraccions i sancions (revisió de com ha evolucionat en aquest sector, així com principals motius de sanció).
  • Implicacions d’altres normatives en el compliment de la normativa de Protecció de Dades: ex. Registre jornada laboral, canal de denúncies PRP, etc.

Ponent: Sra. Alexandra Andrés, Consultora de CONVERSIA


Per saber tots els detalls de la conferència i inscriure't, entra en aquest link: https://www.cafbl.cat/temari_cursos/cat/CONFCOM00010.html