Conferència: Els arrendaments urbans després RD Llei 7/2019, 1 març: Aspectes sustantius i processals


Data: 12/07/2019

Ponent: Sr. Alberto Torres López, Director Jurídic de Sepín. Advocat.

Programa

  • Els sis règims jurídics i vigents.
  • Els arrendaments turístics i els de temporada.
  • Els arrendaments urbans i el Registre de la Propietat.
  • La nova duració dels contractes.
  • La subrogació mortis causa en situacions de vulnerabilitat.
  • La limitació de la renda i la seva actualització.
  • Els nous límits en les fiances.
  • El nou àmbit dels judicis ordinaris i verbals.
  • La intervenció dels Serveis Socials en els judicis de desnonament.