Plataforma de Certificació Digital

  • cafbl

Data: 12/09/2017

Tal com et vàrem informar el passat mes de juny, el Col·legi d´Administradors de Finques de Barcelona-Lleida s´ha constituït com a Autoritat de Registre Certificador donant la possibilitat als col·legiats d´accedir a aquest servei amb les garanties de Cafirma, marca que aporta una solució integral per gestionar les notificacions electròniques amb les diferents Administracions Públiques. Pots accedir a aquest servei a través del Departament de Certificació Digital, disponible a la intranet del col·legi, www.cafbl.cat, on podràs realitzar la teva comanda i sol·licitar gratuïtament la teva pròpia firma digital.Des del CAFBL s´ha realitzat un gran esforç per dissenyar aquesta eina que permet:

- Obtenir certificats digitals: Sense necessitat de presència física ni de l´Administrador o del President de la comunitat, només és necessari que la Comunitat de Propietaris hagi facultat a l´Administrador mitjançant acord en Junta.

- Centralitzar els certificats en la Plataforma Control: Facilitem un sistema que emmagatzema els certificats propis i dels clients de forma segura al núvol.

- Gestionar les notificacions electròniques en una sola vegada de tots els certificats que gestionin els Administradors de Finques Col·legiats.

El Departament de Certificació Digital per informar-te del nou servei, realitzarà els següents actes:

- Conferència de Presentació del nou servei de certificats digitals, el proper 5 d´octubre. El seu objectiu és mostrar com se sol·liciten els certificats digitals i la documentació necessària per obtenir-los, així com presentar el programa de gestió de notificacions electròniques CAFirma a través de l´empresa Ivnosys.

- Tallers de formació, els propers 20 d´octubre, 3 i 17 de novembre, i 15 de desembre, per aquells col·legiats que estiguin interessats en conèixer d´una forma més exhaustiva què és un Certificat Digital, com se sol·liciten els certificats electrònics a través del CAFBL així com el funcionament del certificat i del programa de gestió de notificacions electròniques obligatòries CAFirma. Aquests tallers tindran un aforament màxim de 20 persones.